Članovi

U okviru Sportskog saveza Barajeva deluju 23 kluba sa više od 700 registrovanih takmičara, što predstavlja zaista inpozantan podatak imajući u vidu činjenicu da je Barajevo jedina beogradska opština koja ne poseduje sportsku halu, tako da je bavljenje sportom u zimskom periodu veoma otežano. Ovaj problem je delimično prevaziđen zahvaljujući „fudbalskom balonu“ Sportskog centra „Čolaković“. Ovaj sportski objekat je izgrađen po najvišim standardima Evropske Fudbalske Unije (UEFA) a osim osnovne namene u balonu se organizuju takmičenja i iz drugih sportskih grana.